(Sprache: deutsch/englisch)

HCI Kolloquium

Donnerstag 14:00
SH 403
Prof. Dr. Stefan Schneegass
Jonas Auda, M.Sc.
Sarah Faltaous, M.Sc.

(Sprache: deutsch/englisch) Seminar "Mensch-Computer Interaktion"

Seminar Ubiquitäre Interaktion (UbiInt)

Mittwoch 16:00
SH 403
Prof. Dr. Stefan Schneegass

(Sprache: deutsch) Master Projektgruppe

Projektgruppe HCI (VinteR - Interacting with Virtual Realities (mit Prof. Beck))

Montags 14:00
SH407
Prof. Dr. Stefan Schneegass