Sommersemester 20

(Sprache: deutsch/englisch)

HCI Kolloquium

Donnerstag 14:00
SM 108
Prof. Dr. Stefan Schneegass
Dr. Jonas Auda
Dr. Sarah Faltaous
Jonathan Liebers, M.Sc.

(Sprache: deutsch/englisch) Seminar "Mensch-Computer Interaktion"

Seminar Ubiquitäre Interaktion (UbiInt)

Dienstag 10:00 - 12:00
SM 108
Prof. Dr. Stefan Schneegass
Dr. Jonas Auda

(Sprache: deutsch) Master Projektgruppe

Projektgruppe CASH (Continuous Authentication in Smart Home)

Montags 16:00
virtuell
Prof. Dr. Stefan Schneegass
Jonathan Liebers, M.Sc.